ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: syndesmoskriton@hotmail.com
Τηλέφωνο: 99240248
Ιστοσελίδα: kritesbasketball.org.cy