ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tableofficials@basketball.org.cy
Τηλέφωνο: 99240248
Ιστοσελίδα: kritesbasketball.org.cy