Οδηγίες Επιτροπής Διαιτησίας για ομοιόμορφη συμπλήρωση Φύλλου Αγώνα U10 και U12

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το αποτέλεσμα κάθε περιόδου θα γράφεται στη αντίστοιχη περίοδο στο φύλλο αγώνα.

Δηλαδή γράφουμε με μπλε πέννα το επιμέρους αποτέλεσμα   της  κάθε περιόδου  αφού θεωρήσουμε ότι η  προηγούμενη περίοδος  μηδενίζεται.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα πιο κάτω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Νικήτρια η ΟΜΑΔΑ Α’ με επιμέρους σκορ 8λεπτων 2-1

Παράδειγμα 2: Νικήτρια η ΟΜΑΔΑ Α’ με επιμέρους σκορ 8λεπτων και παράτασης 2-1

Σας ευχαριστούμε,

Από Δ.Σ.

Σ.Κ.Κ.Κ.