Γενική και Εκλογική Συνέλευση 29/8/2020

Με επιτυχία έγινε η ετήσια Γενική και εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου μας το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 στο κέντρο Φιλοθέα.
Κατα την οποίαν διαβάστηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής συνέλευσης και εγκρίθηκαν απο τα μέλη. Στην συνέχεια έγινε ο απολογισμός της χρονιάς απο τον απερχόμενο Πρόεδρο Κον Άντη Βιολάρη, ακολούθω διαβάστηκε η ταμιακή κατάσταση απο την ταμία μας Κα Αντρη Λουκά. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για διάφορα θέματα. Μετα το πέρας τις Γενικής Συνέλευσης έγιναν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. το οποίο είναι:
Πρόεδρος:Άντρη Λουκά, Αντιπρόεδρος:Χρίστος Αργυρού, Γραμματέας:Χάρης Φιλίππου, Β.Γραμματέας:Διάνα Γαβριήλ, Ταμίας: Ευγενία Κωνσταντίνου, Μέλος:Έλενα Αντωνιάδου, Μέλος:Ορέστης Αντωνιάδης.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. παρέθεσε γεύμα στα μέλη κατά το οποίο τιμήσαμε τους συναδέρφους κριτές Μαρία Ξενή, Μαρία Κκελη, Γιώργο Πατσαλίδη και Νίκο Πελαβά, που αφυπηρέτησαν, μετά από την πολύχρονη προσφορά τους στο Σύνδεσμο μας.Τους ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή τους