ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΡΙΤΩΝ

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

08.00 – 08.45
Προσέλευση – Εγγραφές

08.45 – 09.00
Χαιρετισμοί
09.00-09.30 Διάλεξη για τα δικαιώματα του παιδιού Μελίνα Πύργου

09.30 – 10.15
Φύλλο Αγώνος, Διάνα , Γεωργία

10.15 – 11.15 Ομάδες εργασίας κριτών
α) Ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνα (DSS): Διεθνής, Α΄ κατ. Άντρη, Άντης

β) Λεπτομερές φύλλο αγώνα: Δόκιμοι, Νέοι Χάρης, Χρίστος,

γ) Φύλλο, χρόνο, 24΄΄ : Β΄ κατηγορία Διάνα, Γεωργία

11.15 – 11.30
Διάλειμμα – Καφές

11.30 – 12.15
Μηχανική κριτών Άντης, Χρίστος, Χάρης, Άντρη

12.15 – 13.00
Κριτές 2019 + Αντώνης Δημητρίου

13:00 – 13.15
Απορίες, Συμπεράσματα , Λήξη Σεμιναρίου

13:15 – 13:30
Διάλειμμα

13.30 – 14.00
Εξετάσεις